Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastrukture

Naftna bušotina u Venecueli. Photo: V. Bibic/UN

Izgraditi izdržljivu infrastrukturu, promovisati održivu indistrijalizaciju i podsticati inovativnost

Održivo investiranje u infrastrukturu i inovacije je ključan pokretač privrednog rasta i razvoja. Imajući u vidu da više od polovine svjetske populacije danas živi u gradovima, masovni transport i obnovljivi energenti sve više dobijaju na značaju, kao i rast novih privrednih grana, informacionih i komunikacionih tehnologija.

Tehnološki napredak takođe je ključan za iznalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove, kao što su otvaranje novih radnih mjesta i promovisanje energetske efikasnosti. Promovisanje održivih privrednih grana i investicije u naučno istraživanje i inovacije predstavljaju bitne načine podsticanja održivog rasta.

Više od 4 milijarde ljudi još uvijek nema internet, a 90% ih živi u zemljama u razvoju. Prevazilaženje ovog digitalnog jaza neophodno je za jednaku dostupnost informacijama i znanju, što zauzvrat podstiče inovacije i preduzetništvo.

Investiranje u infrastrukturu i inovacije jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 9.