Cilj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast

UN photo

Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Tokom proteklih 25 godina, broj radnika koji žive u ekstremnom siromaštvu drastično je pao, uprkos dugotrajnim posljedicama ekonomske krize iz 2008-2009. godine. U zemljama u razvoju, pripadnici srednje klase danas čine više od 34% ukupno zaposlenih, a njihov broj je utrostručen u periodu 1991 - 2015. godina.

Međutim, s obzirom na to da se globalna ekonomija još uvijek oporavlja, evidentan je sporiji rast, povećanje nejednakosti i nedovoljno brzo povećanje stope zapošljavanja, koja ne ide u korak sa porastom radne snage. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, u 2015. godini bilo je više od 204 miliona nezaposlenih.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je podsticanje privrednog rasta putem veće produktivnosti i tehnoloških inovacija. Promovisanje politika koje podstiču preduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta u tome su ključni, kao i efektivne mjere na iskorjenjivanju prisilnog rada, ropstva i trgovine ljudima. Sa ovim zadatim rezultatima na umu, cilj je postići potpuno i produktivno zapošljavanje i muškaraca i žena, kao i rad dostojan čovjeka.

Dostojanstven rad jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 8.