Cilj 5: Rodna ravnopravnost

UNICEF photo

Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice

Osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti je od suštinskog značaja za brže postizanje održivog razvoja. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego ima višestruki efekat na druga područja razvoja.

Od 2000. godine do danas, UNDP, zajedno sa našim partnerima iz UN i globalne zajednice stavio je ravnopravnost polova u centar svog rada i postigli smo odlične rezultate. U poređenju sa situacijom od prije 15 godina, većina djevojčica se danas školuje, paritet polova u osnovnom obrazovanju postignut je u većini regiona. Žene danas čine 41% plaćene radne snage izvan poljoprivrede, u poređenju sa 35% u 1990. godini.

Svrha ciljeva održivog razvoja je nadgradnja ovih rezultata i svuda ukinuti diskriminaciju žena i djevojčica. U nekim regionima, i dalje postoji velika neravnopravnost u pogledu plaćenog rada, kao i značajne razlike između žena i muškaraca na tržištu rada. Seksualno nasilje i eksploatacija, neravnomjerna raspodjela neplaćene njege i rada u kući i diskriminacija u domenu javnog odlučivanja i dalje su velike prepreke.

Obezbjeđivanje univerzalne zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i istih prava na ekonomske resurse, kao što su zemljište i imovina, predstavlja najvažniji zadati rezultat ovog cilja. Sada se na javnim funkcijama nalazi više žena nego ikada ranije, ali će podsticanje žena da u većem broju postanu lideri u svim regionima pomoći da se učvrste politike i zakonski propisi sa ciljem postizanja veće ravnopravnosti polova.

Rodna ravnopravnost jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 5.