Cilj 10: Smanjenje nejednakosti

UN photo

Smanjiti nejednakost između i unutar država

Dokazano je da nejednakost u prihodima raste, gdje najbogatijih 10% zarađuje oko 40% ukupnih prihoda u svijetu. Nasiromašnijih 10% zarađuje svega 2-7% ukupnih prihoda u svijetu. U zemljama u razvoju, ako se u obzir uzme rast stanovništva, nejednakost je porasla za 11%.

Ovaj sve veći disparitet je poziv na djelovanje, za koje su potrebne čvrste politike koje će osnažiti radnike u donjem rasponu percentila i promovisati ekonomsku inkluziju bez obzira na pol, rasu ili nacionalnost.

Neravnopravnost u prihodima je globalni problem koji zahtijeva globalna rješenja. To obuhvata unapređenje propisa i praćenje finansijskih tržišta i institucija, podsticanje pomoći za razvoj i direktne strane investicije za regione sa najvećom potrebom. Bezbjedna migracija i mobilnost ljudi takođe predstavlja ključ za premošćavanje sve većih razlika.

Smanjenje nejednakosti jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 10.